JEDINEČNÝ PROJEKT 

výjimečný projekt s jednotným urbanistickým řešením je situován do malebného prostředí Jižní Moravy v obci Němčičky, okres Brno-venkov. Lokalita má nejen nezaměnitelný charakter, ale i velice atraktivní výhledy do širokého okolí až k monumentálnímu masivu Pavlovských vrchů.


 BYDLENÍ U VINICE

Které sousedí s lokalitou na severu a západě, dala místu jméno. Navržená zástavba tvoří přechodové území mezi vinicemi a stávající obcí. Soubor rodinných domů a vila domů nabízejí ideální spojení bydlení a relaxace. Moderní architektura poskytuje dostatek světla, funkční řešení dispozic pro maximální pohodlí a pohodu.RODINNÉ DOMY A VILA DOMY

12 rodinných domů a 9 vila domů s vlastním pozemkem spojuje jihomoravský vesnický ráz a soudobé trendy bydlení. Jednoduché a jasně čitelné řešení jednotlivých objektů se sedlovou střechou je citlivě vsazeno do jižního svahu, domy jsou provozně natočeny jak do vlastních zahrad, tak ke krásným výhledům do krajiny. V řešeném území jsou zakomponovány pro komunitu důležité veřejné prostory, které jednak nabízí dílčí volnočasové zázemí pro celou obec, jednak tvoří příjemné zákoutí pro společenská setkání místních obyvatel.  

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Je navrženo 21 samostatně stojících rodinných domů lemujících z obou stran nově zbudovanou komunikaci. Jednotlivé umístění domů na pozemcích je situováno tak, aby co nejvíce splňovaly požadavky budoucích obyvatel na provoz a  poskytly co největší užitnost zahrady a výhledy do krajiny, současně vhodným způsobem doplnily stávající terén a stávající obec. Jednotlivé objekty nevytvářejí souvislou uliční čáru a mají hřebeny střech rovnoběžně či kolmo ke komunikaci čímž vzniká dojem jisté nahodilosti, při bližším pohledu ale osobitosti a snadné orientace ve veřejném prostoru lokality. Výrazné použití pergol k zastřešení parkovacích stání a teras je navrženo k porůstání zelení - spojující motiv vinice tak prostupuje celý projekt od názvu po výraz veřejného prostoru i jednotlivých objektů a jejich propojení do jednoho funkčního a estetického celku. Venkovní úpravy kolem všech domů jsou jednoduché. Domy svým osazením kopírují průběh stávajícího terénu za účelem minimalizování zemních prací a současného zohlednění výškového osazení komunikace v území pro bezproblémové dopravní napojení.Terén bude vymodelován tak, aby zajišťoval maximální užitnost terasy a zahrady pro obyvatele domu a návaznost domu na zahradu. 

ÚZEMNÍ NADHLED

NĚMČIČKY

Obec Němčičky leží pod Starou horou (230 m.n.m) v Dyjsko-svrateckém úvalu jižně od Brna u silnice z Bratčic do Pravlova a silnici směřující k Medlovu. Jde o vinařskou obec, která se mimo jiné každoročně prezentuje na Svatogotharských vinařských slavnostech v Dolních Kounicích. Více informací o obci www.nemcickyubrna.cz 

Architektonické řešení DOMŮ NA VINICI

Inspirací byla typická jihomoravská vesnická zástavba vsazená do společenských a technologických požadavků a možností 21. století.

KAŽDÝ DŮM JE ORIGINÁLNÍ. DOMINANTOU HLAVNÍCH OBYTNÝCH PROSTOR BUDOU DESIGNOVÁ KRBOVÁ KAMNA.

Ve spolupráci s mladými a talentovanými architekty z kanceláře Madadors jsme připravili projekt s duší.

Všechny domy jsou koncipovány jako jednopodlažní s obytným podkrovím. Osazení domů kopíruje stávající terén za účelem splynutí domu se svým okolím.

Do domu vstupujete přes závětří, které může být dotvořeno pergolou. Za vstupem následuje hala ( odtud je zpravidla přístupná šatna, garáž, koupelna a WC) na níž navazuje hlavní obytný prostor domu ( kuchyň, jídelna a obývací pokoj spojeny do jednoho prostoru). Velké prosklené plochy v hlavním obytném prostoru působí nadčasovým dojmem. Váš domov bude spojen s přírodou a poskytne Vám panoramatické výhledy do okolí. V podkroví se nachází koupelna a tři pokoje. Vzhledem k členitosti terénu je řešení více - v některých případech je vstup s garáží v podkroví a hlavní obytné prostory se nachází o patro níže, systém je však stále stejný. 

fotografie použité na webových stránkách jsou pouze ilustrativního charakteru